BARCELONA

SARA

Servei ambulatori municipal de Barcelona que ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents, i persones LGTBI, o persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència). També proporciona assessorament al personal professional i les persones de l’entorn de les víctimes.

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/serveis-datencio/sara

 • Carrer Marie Curie, 16, 08042 Barcelona
 • sara@bcn.cat
 • 93 291 59 10
Si tens de 12 a 17 anys:
 • sara.jove@bcn.cat
 • 93 291 59 59

Oficina per la no-discriminació

Servei d’acompanyament a les persones que pateixen qualsevol tipus de discriminació. Si has patit o pateixes alguna discriminació o delicte d’odi, pots explicar la teva situació a l’OND. Ofereix assessorament jurídic, atenció psicosocial i servei de mediació.

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca

 • Carrer Ferran, 32, 08002 Barcelona
 • 93 413 20 00

Centro LGTBI

El Centre LGTBI de Barcelona és un punt de trobada, reflexió i visibilitat sobre la diversitat sexual i de gènere. Ofereix un ampli catàleg de serveis d’informació, assessorament psicològic, orientació legal i jurídica i assessorament laboral.

http://centrelgtbi.barcelona

 • Carrer Comte Borrell, 22, 08015, Barcelona
 • info@centrelgtbibcn.org
 • 93 880 51 11

Observatori contra l’homofòbia

Associació LGTBI que treballa contra la LGTBIfòbia. Ofereix Atenció a persones que han patit violència LGTBfòbica, fan acompanyament per tramitar denúncies i acompanyament psicosocial.

https://och.cat/

 • Carrer Comte Borrell, 22, 08015 Barcelona
 • coordinacio@och.cat
 • 93 217 26 69

ACATHI

Associació que aborda la qüestió LGTB+ tenint en compte les diversitats de raça, ètnia, procedència o idioma des d’una mirada interseccional. Ofereix assessorament jurídic i psicològic.

http://www.acathi.org/

 • Carrer Balmes, 113 local, 08008 Barcelona
 • acathi@acathi.org
 • 93 193 13 53

Gais Positius

Associació d’homes gais i bisexuals que treballa donant resposta al VIH i la sida. Ofereix servei personalitzat d’assessorament i informació sobre qualsevol dubte o necesitat relacionada amb el VIH.

http://gaispositius.org/

 • Carrer Comte Borrell, 22, 08015 Barcelona
 • gaispositius@gaispositius.org
 • 932 980 642

Stop Sida

Entitat comunitària LGTB + que treballa per la salut sexual des de i per a la comunitat lesbiana, gai, transsexual i bisexual (LGTB+) i les dones i les dones trans que exerceixen treball sexual. Realitzen la proba ràpida VIH/sífilis i donen atenció social, sanitària i jurídica.

https://stopsida.org/

 • Carrer Consell de Cent, 246, 1º-2ª, 08011 Barcelona.
 • stopsida@stopsida.org
 • 93 452 24 35

Creació +

ONG que treballa per oferir una atenció integral a les persones afectades per la VIH i altres ITS des de la perspectiva de gènere, la promoció de la salut i la defensa dels drets humans. Ofereix atenció individual i grupal.

https://www.creacionpositiva.org/

 • Carrer del Carme, 16, principal, 08001 Barcelona
 • crea@creacionpositiva.org
 • 93 431 45 48

Candela

Entitat que treballa per a una transformació social basada en l’educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària. Informa i atendre a persones que estan en qualsevol situació de discriminació o violència basades en el gènere des d’una perspectiva feminista i psicosocial.

http://candela.cat/

 • Carrer Vall d’Ordesa, 12, baixos, 08031 Barcelona
 • info@candela.cat
 • 93 179 70 92

CJAS

El Centre Jove d’Atenció a la Sexualitat és servei d’atenció específica als adolescents i joves fins als 30 anys. Els Drets sexuals, la mirada biogràfica i el feminisme són les tres bases de la seva intervenció.

http://centrejove.org/

 • Carrer la Granja 19, baixos, 08024 Barcelona
 • 93 415 10 00
 • 687 74 86 40

Fundació Enllaç

Fundació que treballa per la defensa dels drets de les persones grans LGTBI. Ofereixen serveis d’assessorament legal i suport social.

http://fundacioenllac.cat/

 • Carrer Rosselló 328, baixos, 08025 Barcelona
 • informacio@fundacioenllac.cat
 • 93 457 37 39

Metzineres

Metzineres: Entorns d’Aixopluc per Dones que Usen Drogues Sobrevivint Violències és un programa integral de reducció de danys exclusiu per dones i dones trans ancorat en drets humans i transversalitat de gènere. Ofereix atenció sociosanitària, activitats formatives, ocupacionals, culturals i d’oci.

https://metzineres.net/

 • metzineres@metzineres.org
 • 93 639 85 89

A tot el territori de Catalunya

Xarxa SAI

Els Serveis d’Atenció Integral, o SAI, donen acompanyament, suport o informació a la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere. Hi ha una xarxa de SAIs locals i comarcals per tot el territori de Catalunya:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/atenciointegral/xarxasai/

Oficina central
 • Carrer Sepúlveda 148-150 6a Planta, 08011 Barcelona
 • arealgbt.tsf@gencat.cat
 • 93 551 77 17

SIADs y SIEs

Els Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) informen sobre salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones. Els Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) ofereixen informació, atenció i recuperació a les dones que es troben en situacions de violència masclista i a les seves filles i fills. Aquests serveis es poden trobar arreu del territori de Catalunya.

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Serveis-recursos-i-formacio/atencio_dones/mapa_siad/

TARRAGONA

H2O

Col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual (GLBT) del Camp de Tarragona que busca millorar la situació de les persones homosexuals i transsexuals a diferents àmbits: treball, oci, joventut, família, gent gran, cultura, política…

www.h2o.cat

Casal Despertaferro
 • Carrer de Martí Napolità, 7, 43201 Reus
 • info@h2o.cat

LGTeBre

Associació de lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals de les Terres de l’Ebre, una entitat sense ànim de lucre que vol esdevenir punt de trobada del col·lectiu a les Terres de l’Ebre. Ofereix servei de d’acollida i suport per a totes aquelles persones LGTBI, familiars o persones properes que creguin que ho necessiten.

http://www.lgtebre.cat/
 • 43500 Tortosa – Tarragona
 • info@lgtebre.cat

LLEIDA

Color de Ponent

Col·lectiu LGTBIQ de Lleida. Ofereix acompanyament, atenció individualitzada.

http://colorsdeponent.cat/

GIRONA

Espai LGTBI de Girona

Espai de les entitats LGTBI de Girona des d’on us poden assessorar i informar de diferents aspectes de la realitat LGTBIQ+. A més a més, s’hi organitzen diferents actes públics, hi ha una biblioteca, revistes, zona de reunions, material de promoció, exposicions… Donen suport i consell legal i psicològic.

http://www2.girona.cat/ca/lgtbi/espai

 • Carrer de Sant Josep, 6, baixos, 17004 Girona
 • espailgtbi.gi@gmail.com
 • 972 66 58 18| 608 42 70 82

Tal com som

Associació de lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres i bisexuals (LGTB) de Vic i la comarca d’Osona.

http://www.talcomsom.org/
Finançat per:
Programa de drets, igualtat i ciutadania de la Unió Europea