Com podem adequar els serveis d’atenció a la realitat de les persones del col·lectiu LGTBI?

Moltes persones LGTBI troben dificultats per accedir als serveis d’atenció de violència. Des dels serveis podem fer accions per tal de millorar l’accessibilitat.

 • Tenim prou coneixement sobre el fet LGBTI?
 • Donem visibilitat a la diversitat sexual i de gènere des del servei?
 • Donem espai a les problemàtiques que afecten les persones LGBTI?
 • Ens coordinem entre els serveis d’atenció a dones i de violència de gènere amb les associacions, entitats i xarxes d’organitzacions LGTBI?

BARRERES D’ACCÉS ALS SERVEIS

Les barreres que aquí recollim es relacionen amb els models d’intervenció i atenció, amb com es dissenyen els serveis. Encara que vulguem obrir el nostre servei a diferents persones dins del paraigües LGTBI, hem de tenir en compte com aquest ha sigut pensat originalment, ja que molt sovint no es fan prou accessibles i inclusiu per les les persones amb sexualitats i gènere no normatius.

1) Manca de visibilitat de la diversitat sexual i de gènere i de les problemàtiques que afecten les persones LGBTI. La diversitat sexual i de gènere és absent als noms dels serveis, als materials i recursos disponibles per a professionals i als materials de difusió com webs, cartells o fulletons.

Què podem fer?

 • Repensar el nom del servei per tal que sigui prou inclusiu.
 • Incorporar la diversitat sexual i de gènere en la informació i comunicació del servei.
 • Fer servir en tot moment un llenguatge inclusiu i no pressuposar el gènere i l’orientació sexual.

2) Desconeixement dels recursos que ofereixen les organitzacions LGBTI del territori i falta de coordinació entre els serveis d’atenció a dones i de violència de gènere i les associacions, entitats i xarxes d’organitzacions LGTBI.

Què podem fer?

 • Generar espais participatius on les associacions i col·lectius LGTBI del territori manifestin les seves demandes i necessitats.

3) Manca de coneixement sobre diversitat d’orientacions sexuals i identitats de gènere i d’habilitats i eines professionals per abordar la diversitat sexual i de gènere.

Què podem fer?

 • Incorporar als equips d’atenció persones expertes en diversitat sexual i de gènere i en atenció a les violències, preferiblement, persones LGTBI.
 • Realitzar formacions internes que permetin la reflexió sobre els possibles prejudicis i estereotips propis en relació a la sexualitat i la identitat de gènere.

Què més podem fer per fer els serveis més inclusius?

 • Reforçar l’atenció telefònica o el suport en línia per arribar a la població més jove, persones  d’ entorns rurals o amb mobilitat reduïda.
 • No pressuposar que les persones d’altres orígens o que pertanyen a altres comunitats ètniques o religioses, viuen la sexualitat o el gènere d’una forma més conservadora que la majoria de gent autòctona.
 • Acompanyar les persones LGBTI com a agents actius del seu procés. Posar al centre la seva historia i valorar les seves estratègies d’afrontament.

Vols aprofundir més?

Pots descarregar-te la publicació LOOK WIDE per a professionals

Finançat per:
Programa de drets, igualtat i ciutadania de la Unió Europea