Eva contra Eva (Arcilesbica Roma)

Eva contra Eva és el primer estudi de violència de gènere en l’àmbit de la parella entre dones lesbianes realitzat a Itàlia. Aquest informe, més de denunciar la manca de serveis, trenca amb la visió idíl·lica de les relacions entre dones, arrelada en el mite que les relacions entre dones són igualitàries i estan lliures de violència. Les autores de l’informe busquen visibilitzar la violència entre lesbianes, realitat que es manté totalment amagada.

https://www.west-info.eu/it/coppie-lesbiche-violenza-saffo-affila-le-unghie/arcilesbica-indagine/

Lesbian Counselling Berlin / LesMigraS (Berlin)

Aquest servei adreçat a dones lesbianes va iniciar l’any 1981. En l’actualitat até a tot tipus d’identitats sota el espectre LGTBI. Des de l’any 1999 hi ha un àrea dedicada a l’atenció de les violències que treballa des d’una perspectiva interseccional, és a dir, des de la idea de que en l’experiència de les violències s’entrecreuen diferents eixos de desigualtat. LesMigraS Berlin destaca també perquè tot el seu equip professional es composa de persones LGTBI i queer travessades per les mateixes violències que les persones a les que atenen.

https://lesmigras.de/spanisch.html

DAP- The LGBT Domestic Abuse Partnership (Londres)

DAP (The LGTB Domestic Abuse Partnership) és una xarxa d’entitats que treballa donant suport a persones LGTBI que han patit violència en l’àmbit públic o de la parella. Aquesta xarxa sorgeix de la necessitat de crear serveis adaptats a les necessitats reals de les persones LGTBI i a causa de la falta de serveis d’acollida així com de programes adreçats a persones LGTBI que exerceixen violència en l’àmbit de les relacions sexo-afectives.

http://lgbtdap.org.uk/

Vols aprofundir més?

Pots descarregar-te la publicació “AMPLIAR LA MIRADA DE LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE. Cap a un model d’atenció a persones LGTBI ”.

Aquest material s’adreça a professionals de serveis especialitzats de violència de gènere i antidiscriminació, així com a altres professionals que realitzen atenció amb persones LGTBI i ofereix claus per aplicar la perspectiva de gènere i de la diversitat sexual en l’atenció a persones LGTBI en situacions de violència.

Finançat per:
Programa de drets, igualtat i ciutadania de la Unió Europea