La Bastida

La Bastida 2: L'abordatge de la violència masclista a Surt

En aquest segon número de La Bastida, editada per la Fundació Surt, se socialitzen les reflexions de la comissió de violència de l’entitat així com les diferents accions que es realitzen des del servei i els plantejaments que es fan per al futur proper.

L’objectiu de la publicació és convertir-se en una eina per a la reflexió i el debat sobre aquest tema.

La Bastida 1: Desigualtats de gènere en el mercat laboral


Primer número de La Bastida, una col·lecció de publicacions dedicades a recollir tant el posicionament de Surt en temes rellevants per a la nostra activitat, com eines de reflexió i fonamentació de les línies de treball així com el desplegament de propostes metodològiques.
Aquest primer número ha estat elaborat a partir dels treballs personals que s’han fet per al Màster Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania.