Guies

Guía metodológica para personas dinamizadoras de telecentros


Autores: Eva Cruells López, Núria Vergés Bosch i Maite Sainz Palomar.
Editat per Surt, juny 2008.

Aquesta guia neix del projecte Acceso a las TIC para Mujeres: Igualdad de acceso, igualdad de derechos, un projecte subvencionat pel Plan Avanza (2007-2008) Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Surt ha participat en el projecte amb Fundació Esplai i Abierto hasta el amanecer.
Els resultats del programa dirigit a “mujeres amas de casa y mujeres migradas” són a part d’aquesta guia, la Guia de butxaca per aprendre a utilitzar les tecnologies: Usar ordenador y manejar Internet Nosotras también. ¡Claro que sí!, el Blog Nosotras también, i la programació i continguts del curs Mujeres y TICs.

Propuesta de nuevos indicadores para medir los efectos de la violencia de género

Resultat del projecte GVEI “Proponiendo nuevos indicadores: midiendo los efectos de la violencia” 2009

Projecte desenvolupat en el marc del Segon Programa Daphne de la Comissió Europea (2004-2008) i coordinat per SURT.

Es pot veure una presentació del projecte aquí.

Abordando la violencia de género en prisión

Manual de programes penitenciaris contra la violència de gènere editat per Surt.
Diponible en castellà i en anglès. Aquest informe és fruit del projecte de recerca

ALTRA: Apoyo y terapia en prisión para mujeres que han sufrido maltratos y para hombres maltratadores (30/5/06 al 29/3/08).

Guia per a la incorporació de polítiques d'igualtat de gènere a les PIMES

Aquesta guia neix del projecte Delta Emprèn (2005 al 2007), cofinançat per la
Iniciativa Comunitària Equal del Fons Social Europeu i promogut per l’Ajuntament de Viladecans.
Novembre de 2007

Manual per a la recol·locació laboral de treballadores sexuals

Autores: Daniela Heim i Eva Puig Durall, Edita: Surt, juny de 2007

Aquest manual s’ha elaborat dins del context de la “Investigació per a la reubicació en el mercat de treball de treballadores sexuals del barri del Raval” amb l’objectiu d’identificar les dificultats i obstacles que troben les treballadores sexuals en el seu intent de reubicació en el mercat de treball.

Índex del manual:

1. Presentació. 2. Dona i mercat laboral. 3. Per què un dispositiu específic d’inserció per a treballadores sexuals. 4. Proposta metodològica. 5. Objectius a assolir pel Dispositiu Integral per Afavorir la Recol·locació Laboral de treballadores Sexuals. 6. Proposta de circuit marc pel Dispositiu Integral per Afavorir la Recol·locació Laboral de treballadores Sexuals. 7. Pla d’Inserció laboral. 8. Annex 1. Anàlisi de l’ocupabilitat.

Guia de llenguatge no sexista

Guia que neix del projecte Equal Ressort (2005-2006). Promoció i acompanyament de la Responsabilitat Social de les pimes per a millorar la qualitat de l’ocupació en el territori. Iniciativa Comunitària EQUAL 2004. Entitat promotora: Diputació de Barcelona. Març de 2006

Guia per a l'atenció a dones emprenedores 

Guia que neix del projecte Delta Emprendre (2005 al 2007), cofinançat per la Iniciativa Comunitària Equal del Fons Social Europeu.

Guía metodológica

Per a professionals en orientació i formació per a la inserció laboral que vulguin integrar l’eina a la seva feina.

Guia elaborada en el projecte de recerca HIDAEC, 2004

Consultar l’Eina interactiva d’avaluació de competències

Guia metodològica per a la inserció laboral de dones

Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis. Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home. Servei de Foment de l’Ocupació (Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació), 2004.

Guia d'atenció a dones immigrants extracomunitàries

Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis. Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home, 2004

Claus Tutorials. Guia per a l’acompanyament i suport tutorial

Aquesta guia neix del projecte Claus Tutorials (2000–2002), un projecte finançat per la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria, el Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Es tracta d’una guia metodològica per millorar la gestió dels dispositius d’inserció sociolaboral i facilitar l’acció tutorial entesa com un dels eixos vertebradors dels processos d’inserció sociolaboral dels col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral.
Claus tutorials consta de la publicació i d’un CD que conté les Eines per l’acció tutorial (Annex de la publicació), novembre de 2008.

Si voleu consultar-la, contacteu amb Surt.

Projecte ALFA. Materials per treballar el balanç de competències en tutories individuals.

Col·lecció NEO (Noves Eines d’Orientació) 11. Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria. Servei d’Ocupació de Catalunya.

Empowering Care. Manual para profesionales. Empoderamiento de jóvenes tuteladas

Coordinat per la Fundació Surt, en parternariat amb Associació Animus (Bulgaria), Institut Mediterrani de’Estudis de Gènere (Xipre), Associació Tampep (Itàlia) i Estudis de Dones i Gènere-Universitat de Oulu (Finlàndia), 2014.

Forward. Guía práctica para profesionales

Laura Sales i Mar Camarasa, 2013.

Recomendaciones y principios de actuación para el abordaje de la violencia machista en el seno de las comunidades gitanas. Guía práctica

Fundació Surt, amb col·laboració de Fondazione Giacomo Brodolini, Fundación Secretariado Gitano, International Centre for Minority Studies and Intercultural Relations (IMIR) i Gypsy Women Association For Our Children, 2012.