Estudis

Informe de recerca del projecte Empowering Care.

Empoderament de noies tutelades contra la violència masclista. Informe de la recerca a Catalunya

Recerca qualitativa sobre les experiències de violència i abús, les percepcions dels rols de gènere i les relacions afectives i sexuals de les noies de 14 a 18 anys que viuen en centres de tutela en cada un dels països socis i, per tant, també a Catalunya.

Autores: Mar Camarasa i Núria Francolí

Informe de la recerca Mecanismes de garantia de la seguretat

Projecte Mecanismes de garantia del dret de la seguretat de les dones que es troben o s’han trobat en una situació de violència masclista fruit de la qual s’ha dictat una ordre d’allunyament de l’agressor, i la seva eficàcia des de la pròpia experiència de les dones (octubre de 2010-abril 2011).

Projecte finançat per l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans, Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de Catalunya

Informe de recerca de Dones en crisi

Setembre-desembre de 2009. Projecte finançat per l’Institut Català de les Dones que ha tingut com a objectiu analitzar l’impacte de la crisi econòmica actual sobre la situació laboral i familiar de les dones, per tal de visibilitzar la dimensió femenina de la crisi davant de l’opinió pública.
Es pot veure la presentació del projecte aquí.

Obstáculos y dificultades de la reubicación de trabajadoras sexuales en el mercado laboral

Informe de investigación. Primera parte: Prostitución y exclusión social.

Violència contra les dones. Anàlisi entre la població penitenciària femenina

Estudi que neix del projecte de recerca ”Estudi, anàlisi i intervenció sobre les violències contra les dones preses i ex-preses” (juliol 2005 – desembre 2005).

Propuestas metodológicas para la creación de Indicadores de Género de la Exclusión Social. (Format CD)

Estudi que neix del projecte de recerca INDICADORS Fase I i Fase II (2003–2005).

Mujeres, Integración y Prisión

Una anàlisi dels processos d’integració sociolaboral de les dones preses a Europa.

Producte del projecte MIP (2002–2005).

Estrategias para la inclusión: estudio de las competencias clave para la empleabilidad en los colectivos en riesgo de exclusión

Estudi que neix del projecte ASTROLABIUS, (2001–2003).

Género, pobreza y exclusión

Dossier, edició resumida del projecte: 50 pàgines, en castellà.

Edició completa del projecte: 205 pàgines, en castellà i anglès.

Estudi que neix del projecte Género, pobreza y exclusión, (2000–2002).

Gitanas abriendo camino

Programa de formació per a dones joves gitanes

Estudi que neix del projecte Gitanas abriendo camino, (1999–2000).

De la prisión a la inserción

Estudi que neix del projecte “Intercambio de experiencias de inserción socio-laboral de las personas (ex)presas”, (1999).

Competencias transversales

Estudi que neix del projecte “Un reto para la formación professional”, (1998–1999).

Mujeres inmigrantes extra-comunitarias en el sector de la hostelería de Barcelona

Estudi que neix del projecte “Dones immigrants extra-comunitàries en el sector de l’hosteleria de Barcelona”, (1997–1998).

Perspectiva del marco legal e institucional de la participación en Barcelona.

Amanda Alexanian i Laura Sales. Parti GE.MI., 2014.

La participació de les persones migrades des d’una perspectiva de gènere a Barcelona: obstacles i estratègies

Amanda Alexanian i Laura Sales. Parti GE.MI., 2014.