Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Consultar
A A A

Senegal

País: Senegal
Total habitants: 11 65600

Matriculats en l'educació (2005)

Primària

Secundària

Superior

Total

1 444 000

406 000

59 000

Total dones ( dels matriculats)

49 %

42 %

-

Quina és la importància donada a l'educació i a l'escola als vostres països? (és valorada socialment, o el treball és considerat més important?)

A Senegal, l'educació és molt valorada, incloent l'educació moderna ( escoles, universitats, la ciència, i la tecnologia), com a l'educació tradicional (escola alcorànica, i familiar) es considera que una persona sense noció d'aprenentatge, sense estudis, no podrà complir amb el treball. L'educació en valors humans a l'entorn familiar té molta importància, però anar a escola té encara més importància.

L'educació és funció només de l'escola o també d'altres grups de la comunitat?

A Senegal, l'educació és funció del poble, de la comunitat, dels pares, en particular la mare, dels mestres de l'Alcorà i de l'escola. (Ex: Quan un nen saca carrera, és el nen del poble que ha tret la carrera). Quan un nen arriba a ser un metge, un advocat, un director de cadena etc..., aquell nen representa tot el poble. És a dir que el seu èxit és del poble, no sols dels seus pares.

Quina és la implicació dels pares/mares/tutors en la vida escolar dels fills i filles? Hi ha la figura de l'AMPAS (o similar) als seus països d'origen? Se si, sol ser participades o hi ha altres formes de participació?

Els pares tenen una implicació molt gran en la vida escolar dels seus fills, sobretot la dona. El pare es veu més implicat a l'hora de matricular el nen a l'escola alcorànica. Hi ha l'AMPA, tant en el sistema modern, com alcorànic, i és molt participativa a la vida escolar.

Des de la vostra perspectiva, són perceptibles algunes diferències a la societat dels vostres països sobre la importància d'educar als nens i a les nenes?

En tot lloc, sempre hi ha hagut una diferència a l'educació dels nens, i de les nenes. A Senegal, la nena té més conceptes d'educació, com a nena, i com a dona (és a dir ensenyar-la de com portar una casa, la qual cosa no s'ensenya als nens). Sol ser que els nens tenen més oportunitat de seguir els estudis que les nenes, pel fet que elles es casen més aviat, o que són l'ajuda de la mare a casa.
Fa 20 anys hi havia un gap entre els nens i nenes; hi havia menys nenes, sobretot a les zones rurals. Però ara hi ha prou nenes a l'escola. Avui dia, està canviant molt la cosa.

Com és l'ambient de les classes en els vostres països? (Per als qui han estudiat ací i allà, que diferències són més visibles?)

La diferència més visible, és la rigidesa i autoritat dels mestres, això porta a què no hi hagi comunicació entre ells i els alumnes, però també el respecte que té l'alumne respecte al conjunt dels docents, per la cultura, i l'educació. A Senegal, hi ha major rigidesa en la disciplina, en el vestuari i en els horaris. A Catalunya el vestuari és molt lliure, sobretot a les jovenetes, es distingeixen els grups pels seus vestuaris ( panamà, Gòtiques, etc...).

Com és considerada la figura del mestre o mestra? (novament, com el/a veuen als vostres països i quines diferències troben amb la societat escolar catalana).

Els mestres es consideren com un superior per la seva edat, i continuen tenint aquesta credibilitat per la cultura que dóna als majors aquest poder (allí manen ells), i també per l'educació que rep l'alumne a casa seva del perfil del mestre mostrant-ho com un savi, una persona a adorar. A l'escola els mestres representen una súper autoritat.