Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

La trobada

Objectius:
Es pretén que els i les estudiants vivenciïn una situació en què es posen en joc diferents codis culturals i de comunicació entre persones, permetent-los després posar-se al lloc de l'altre reforçant l'empatia per l'altre/a.

Conèixer els diferents models d'integració: asimilacionisme, multiculturalisme, interculturalitat.

Activitats:
Joc de rol.

Materials:
Cap.

Temps:
+30 m.

Instruccions:
- Es divideix la classe en dues o més grups d'almenys 5 persones cada. És convenient que hi hagi almenys 3 grups. Cada grup representa una població i abans de començar empenzar la dinàmica han de pensar en un nom per al seu grup, com és la seva forma de saludar i com està organitzada la seva vida, a quinas activitats es dediquen.

- A un dels grup (1), que des de fa molt viu en un lloc i aquí fa la seva vida, se'ls diu que hau de preparar-se per a l'arribada de noves persones que estan sent afectades per un desastre ecològic.

- Als altres grups, se'ls diu que hi ha una enorme sequera, tots han de partir d'on viuen, no podent portar gaire cosa, perquè caminaran molt. Els grups parteixen de diferents llocs de la Terra i es van a trobar al territori del grup 1.

- Es troben tots els grups i han d'integrar-se. (observar: com se saluden, com es comuniquen?) Estreny la fam, han d'anar a cercar àpat.

- Mentrestant ell/la docent designará tres persones per a llocs d'àpat, distribuint diferents papers a cadascuna,
(a), l'asimilacionista - només dóna àpat a qui saluda com el/la i té els seus mateix codis.
(b), el multiculturalista- dóna l'àpat a qualsevol, no discrimina però tampoc integra.
(c), l'interculturalista- dóna l'àpat i a més a més s'interessa per l'altre, per la qual cosa li agrada menjar, com ho fa.

- Els grups interactuan entre si i el/la docent acaba el joc quan consideri adequat.

Apunts per a la reflexió:
Què els va semblar la dinàmica? Quines dificultats van tenir, com les van superar?

Com van ser les posicions i les actituds d'ambdós grups?

Quina relació hi ha amb la vida real, amb la vida de les persones immigrants i també de les persones de les societats d'acollida?

Quines diferències van trobar amb les persones que ocupaven els llocs on es distribueix el menjar? Com es van sentir amb cadascun/a? Amb quina forma d'atenció es van identificar més?

Què significa ser estranger/a? Com creuen que se sent una persona quan és estrangera en una terra estranya?

Observacions:
És convenient destacar a l'inici de la dinàmica una o dues persones com a observadores externes, perquè puguin aportar les seves interpretacions des de fora.

La dinàmica no ha de tenir un desenllaç específic però si servir per evidenciar alguns aspectes de la integració entre persones residents i persones recents arribades. La persona que orienta aquesta dinàmica pot fer una “pausa” en l'acció, aturar l'acció i preguntar a algun dels personatges com s'està sentint o que pensa en aquest moment, i aquestes sensacions/informacions que són dites poden després ser represes en la reflexió grupal.