Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Quants mons dins del món

Objectiu:
Identificar i reconèixer les diferents cultures existents a la classe.

Activitats:
Investigació, interacció grupal, reflexió.

Material:
Mapamundi, fulls, bolígrafs.

Temps:
Entre classes (aquest és un treball que pot implicar alguna investigació per part dels i les estudiants tant a internet com a través de consulta a familiars). Per a la presentació dels treballs, mínim 30 m.

Instruccions:
-
S'identifiquen les nacionalitats representades a la classe.

- Es divideix els i les estudiants en grups (tants grups com nacionalitats hi ha a la classe). Per un mètode aleatori, cada grup escull un país i ha de preparar una presentació d'aquest país als i les companyes.

- Cada grup ha de caracteritzar un dels països assenyalats, tenint en compte alguns dels aspectes següents: idioma, religió principal, altres religions, sistema polític, personatges importants (homes i dones), jocs de nens, nenes i adults, espècies de fauna i flora endògenes, monuments d'interès, contes tradicionals o llegendes, preu d'un bitllet d'avió des del lloc on estan cap aquest país, normes culturals a tenir en compte en un viatge, etc.
(El/la docent escollirà els criteris que li semblin més adequats. També pot preguntar als i les estudiants que volen ells i elles saber sobre cadascun dels països, per a que després el grup encarregat investigui)

- A la setmana següent cada grup presenta als i les altres estudiants el país que li va tocar.

- S'inicia el debat.

Apunts per a la reflexió:
Què van aprendre amb aquest exercici?

Què coneixien abans i després d'aquest exercici sobre cadascun d'aquests països?

Què va ser el que més els va agradar conèixer?

Observacions:
S'aconsella que els grups siguin el més diversos possible, en quant a sexe, origen, rendiment acadèmic, etc.