Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Endevina què...

Objectius:
Reflexionar sobre la tendència humana per fer classificacions estereotipades sobre les persones, en particular respecte a les persones que no coneixem i que tenen una cultura diferent de la nostra.

Comprendre els errors de judici que cometem quan ens deixem guiar pels estereotips.

Activitats:
Endevina, trencar el gel.

Material:
Un estoig i diversos objectes.

Temps:
10 m (3 m per a l'exercici i el temps restant per al debat).

Instruccions:
- Prèviament, el/la docent col·loca una sèrie d'objectes en un estoig, diferents dels que habitualment hi trobaríem (llapis, esborranys, etc.). Pot posar flors, paper, pedres, allò que vulgui.

- Després mostra l'estoig als i les estudiants i els pregunta què creuen que hi ha dins de l'estoig, animant-los a respondre.

- Els i les estudiants van dient el que creuen que conté l'estoig.

- El/la docent els mostra el que hi ha dins i s'obre el debat.

Apunts per a la reflexió:
Què va passar en aquest exercici? Van aconseguir endevinar el que hi havia dins de l'estoig? Per què?

Quina relació s'estableix amb la nostra vida? Succeeix el mateix en la vida?

Què passa quan veiem un objecte i creiem que ja sabem el que conté i quan veiem una persona i ja tenim una opinió formada sobre ella?

Algunes idees:
Quan es veuen només les formes de les coses, un s'oblida de veure el que hi ha a l'interior, quan veiem un estoig pensem en un llapis, utilitzem el nostre estereotip mental, però això no és veritat en relació a les persones.

Si pensem en els pobles, només veiem els estereotips que tenim sobre ells i se'ns oblida la possibilitat de mirar les persones reals que existeixen darrera la idea que tenim sobre elles, més enllà de l'estereotip.