Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Estereotips

Objectiu:
Identificar i desmuntar els diferents estereotips relatius a les diferents cultures.

Activitats:
Treball grupal, reflexió.

Material necessari:
Fulls, retoladors, cinta adhesiva.

Temps:
20 m.

Instruccions:
- Aquest és un exercici per realitzar a l'aula amb persones de diversos orígens. S'agrupen els i les estudiants per origen i s'entreguen dos fulls per grup.

- Es demana a cada grup que escrigui en un full les principals característiques que creuen que defineixen la seva origen/cultura, i en l'altre full algunes característiques que creguin que defineixen una altra de les origens/cultures de l'aula.

- Tot seguit, s'exposen els resultats agrupats per orígens (vistos pels propis i pels altres) i s'obre el debat.

  • Origen Vista pels propis Vista pels altres
    Català    
    Xinès    
    Marroquí    
    Equador    
    Etc.    

Apunts per a reflexió:
Com ens veiem i com veiem als altres?

Quines característiques existeixen en comú?

Coneixem persones d'aquests països? Coneixem alguna persona que no correspongui al que considerem com a característic d'aquest país?

Per què en general tenim tendència a generalitzar? Això és correcte o incorrecte?

Què diria de nosaltres algú que no ens conegués i només ens veiés des de fora (algú amb una llengua i una cultura diferents de la nostra)? Com ens sentiríem?

Què és un estereotip? Els utilitzem en les nostres vides (demanar exemples)?

De quina forma els mitjans de comunicació reforcen els estereotips sobre les diferents cultures?