Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Les salutacions en diferents cultures

Objectius:
Conèixer les diferents salutacions de les cultures presents a l'aula.

Pensar la interculturalitat.

Activitats:
Moviment, expressió corporal, investigació, trencar el gel.

Material necessari:
Cap. Per a l'activitat complementària és necessari un DVD i una televisió o monitor.

Temps:
10 minuts.

Instruccions:
-
El grup pot estar caminant per la sala i a un senyal de l'orientador/a ha d'aturar-se, saludar-se amb els i les companys/es més pròxims/es i després continuar la seva marxa per la sala. Una persona mostra una salutació i els/les altres han d'imitar-la.

- El/la docent pot començar per ser el/ella qui indica la primera salutació (francesos: 3 petons en les galtes; esquimals: fregant el nas; etc) i després va indicant a alguns/es estudiants perquè mostrin com se saluda en la seva cultura (és important fer participar com a mínim un estudiant de cada cultura).