Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Solucionari

Fronteres
Aquest exercici té com a objectiu la reflexió sobre els estereotips que generalment s'escolten sobre les persones immigrants, promovent que la persona els pugui argumentar i observar com els prejudicis sobre l'altre/a poden servir com un obstacle per al coneixement i la integració en la societat.

Definicions
Consultar Glossari.

Motius de gènere
L'explicació sobre els motius que porten les dones a emigrar troba's en l'apartat 2.2.1 Migracions en el femení.

Construint persona
Amb aquest exercici es pretén, a més d'estimular l'escriptura creativa dels i les docents, oferir un pretext perquè es posin al lloc d'un/a estudiant nouvingut. Les històries podran ser després compartides entre tots els i les docents que participen en aquest projecte.

Reagrupació familiar
Les persones immigrants amb estatut de reagrupació familiar troben limitada la seva possibilitat d'accedir a l'ocupació i això pot tenir conseqüències en el desenvolupament del seu projecte personal i professional. Les dones veuen reproduït el seu paper tradicional de curadores de la llar i els homes es veuen limitats a un espai que els és, en general, desconegut. Això té conseqüències psicològiques per a unes i altres i influeix en els seus projectes professionals i personals.