Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Cap a la trobada amb el divers

La interculturalitat

La interculturalitat fa referència no sols a la coexistència de cultures sinó que implica la construcció d'una relació efectiva entre elles (interacció, solidaritat, reciprocitat), és a dir, implica una cooperació entre totes les ètnies que cerquen i volen mantenir les seves pròpies identitats dins els esquemes de pertinença a una societat. La interculturalitat emfatitza el que es té en comú i la necessitat compartir-ho, més enllà del particular i personal. En general, l'enfocament intercultural es caracteritza per tres etapes:

  • Descentralització: implica prendre una perspectiva més distant de si mateix/a, vers a un/a mateix/a des de "fora" i intentar definir els marcs de referència propis com un individu amb una cultura i subcultures combinades en el propi desenvolupament personal. A través d'aquesta reflexió sobre un/a mateix/a, és possible tenir consciència que la pròpia visió del món depèn de les referències culturals que s'han construït fins aquest moment, identificant-les i prenent distància per reconèixer-les.
  • Penetració del sistema de l'altre: sortir-se de si mateix/a per veure les coses des de la perspectiva de l'altra persona. És una actitud d'obertura, un esforç personal d'indagació.
  • Negociació: trobar l'acord i la comprensió mínima i necessària per evitar o ultrapassar una confrontació o conflicte.

En aquest model, la integració entre els col·lectius de persones immigrades i la societat que les acull, ha de ser bidireccional, dinàmica i generar una adaptació mútua a la nova realitat per ambdues parts. Les (inter)relacions que es donen en la societat d'acollida no s'estableixen només entre les persones, sinó també entre l'Estat, en totes les seves dimensions, i els actors no governamentals (empreses, sindicats, organismes religiosos, societat civil, associacions d'immigrants, mitjans de comunicació, ONG). Així, en la construcció d'un espai comú divers, la força social de la qual, laboral i econòmica es nodreix i beneficia de la presència de les persones immigrants, es fa imprescindible incorporar la perspectiva intercultural a tots els serveis públics: inserció laboral, sistema educatiu, atenció sanitària, organització de menjadors escolars, formació de persones adultes, etc. Des de la perspectiva intercultural, no es tracta d'elaborar programes d'integració específics per a les persones immigrants, sinó de redibuixar un espai divers i replantejar la seva organització des de les necessitats de les persones.

Encara que a vegades els termes multiculturalisme i interculturalitat es confonguin, actualment l'enfocament considerat més adequat per parlar de la convivència i integració entre les diferents cultures en un mateix espai territorial és l'interculturalismo o interculturalitat.