Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Cap a la trobada amb el divers

El multiculturalisme

El terme multiculturalisme (10) va començar per ser utilitzat als Estats Units, i es va utilitzar per promoure polítiques de desenvolupament i promoció de grups ètnics que al llarg de la història havien patit molta opressió racial, sorgint arran de la pressió que aquests grups van fer pel reconeixement dels seus drets civils. El multiculturalisme fa així referència aquelles polítiques destinades a gestionar la diversitat cultural d'una societat. Suposa que hi ha una suma en el temps i l'espai de grups ètnics de diferents orígens; accepta i reconeix la diversitat de cultures però no estableix vincles reals entre la cultura de referència i les cultures dels ciutadans i ciutadanes d'altres orígens. Fins al moment, els principis i les polítiques del multiculturalisme s'han centrat en el següent:

  • El reconeixement per part de l'Estat de la pluralitat cultural que existeix al si de la societat.
  • La disminució dels obstacles que impedeixen la participació social dels diferents grups culturals.
  • El respatller a la reproducció de cultures.

En certa manera, el multiculturalisme és un agregat de diferents particularitats culturals sense l'existència d'una vertadera coherència entre les parts d'un tot summament fragmentat. És, sens dubte, una reacció positiva al model asimilacionista, i reconeix les particularitats, valors i drets de cada cultura, però no hi ha una proposta real de convivència comuna.

 


10. És important distingir el concepte de multiculturalisme, corrent teòric que proposa una perspectiva d'integració, de multiculturalitat, que pressuposa l'existència de diverses cultures en una societat.