Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Cap a la trobada amb el divers

Dificultats a l'arribada

A més dels dols pels quals passen les persones quan arriben a viure a un nou territori, són també moltes les dificultats amb què es troben en la seva integració, com per exemple:

 • Dificultats de comunicació i de comprensió mútua (quan hi ha el desconeixement de la llengua).
 • Desconeixement mutu dels codis de referència culturals.
 • Prejudicis, estereotips i conflictes en les relacions.
 • Desconeixement i falta d'informació sobre el funcionament de la societat d'acollida, tant per part de la població immigrant, com per part de les persones treballadores en els serveis d'acollida (OTG, Ajuntament, Centres d'Atenció Primària, etc.).
 • Dificultats d'accés als serveis existents.
 • Falta de coneixements i d'eines per treballar la interculturalitat per part dels i els professionals dels països receptors.
 • Inadequació de les metodologies d'intervenció a les diferents especificitats de gènere i cultura.
 • Vulnerabilitat psicosocial de les persones que fan processos migratoris, en especial les dones, per la seva situació de major vulnerabilitat en la societat d'acollida.
 • Vulnerabilitat jurídica, social i econòmica.
 • Falta de perspectiva de gènere en les polítiques d'immigració i acollida.
 • Absència de bagatge cultural bàsic (llengua, hàbits, etc.) sobre el qual s'estructura el mercat de treball o el sistema educatiu de les societats receptores.
 • Dificultats en l'homologació de titulacions.

A més a més, les persones immigrades estan subjectes a discriminació per diverses altres raons: al rebuig que poden patir per racisme, s'uneix un altre de classisme provocat per les condicions socials en què es veuen abocades a viure, per la desigualtat social.

En el cas de les dones se'ls ajunta un altre factor de discriminació, la discriminació per gènere, perquè hi ha alguns factors estructurals que dificulten la inserció de la dona immigrant, com és l'existència d'un Estat de Benestar masculinitzat, que estereotipa els rols de les dones i que promou la seva integració a les tasques reproductives per compensar les desigualtats d'aquest mateix Estat, a més d'un mercat de treball segmentat i de polítiques discriminatòries (política de contingents, regulació de la reagrupació familiar, etc.)

Una altra dificultat de les persones que immigren a través del sistema de reagrupament familiar, és que aquesta llei està encara basada en el model de la dona cuidadora i l'home proveïdor, que és l'home qui immigra i la dona qui cuida l'espai domèstic, i impedeix que la persona reagrupada pugui treballar. Encara que la llei ja va ser reformulada, la parella que ve per reagrupament familiar està sempre en desigualtat de condicions, perquè no pot treballar a temps complet ni meritar més que el sou mínim, la qual cosa afecta el seu desenvolupament professional a més de l'economia familiar. A més a més hi ha una altra trista ironia en la nova llei que espera ser aprovada, la reagrupació familiar passarà a estar limitada per als i les ascendents de les persones immigrades. Les societats d'acollida necessiten mà d'obra estrangera per cuidar els seus adults majors, tant en l'atenció directa com per garantir el pagament de les pensions i prestacions socials, però les treballadores i treballadors estrangers no podran i cuidar els seus ancians i ancianes.

També les situacions d'il·legalitat i d'inestabilitat laboral i de residència provoquen una sensació de tensió constant. En el cas de les dones, la subordinació a l'estat civil en els casos de migració a través de la reagrupació familiar, la falta d'assessorament jurídic, i el poc interès demostrat per les Administracions pels temes relacionats amb les dificultats específiques de les dones immigrants acreixen l'estrès que, cada vegada més, pateixen aquestes dones. Per a les dones que emigren soles, existeix, a més a més, la possibilitat d'embarassos no desitjats que els col·locarà en situacions de desemparament total, que per vegades incrementa la prostitució com a mitjà de subsistència.

Les realitats i dificultats que les persones migrants pateixen quan surten dels seus països i arriben a les societats on residiran durant un llarg temps, de vegades la resta de les seves vides, tenen sens dubte d'un fort impacte a nivell psicosocial. Les estratègies de supervivència i integració que troben per fer front a l'adversitat donen prova de l'enorme capacitat de resiliència del ser humà, i de la fortalesa i coratge que tenen aquestes persones amb els qui ens trobem diàriament.

Introduït el tema de la immigració, ens bolcarem ara sobre el procés de convivència i integració entre les persones immigrades i les societats receptores.