Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Cap a la trobada amb el divers

Els dols de les persones immigrades

La immigració té sens dubte un fort impacte en la vida de les persones que creuen les fronteres del seu món, i a més de les qüestions econòmiques i d'integració social, és important també considerar els impactes psicosocials dels procés migratoris. Marxar d'un lloc i començar una vida en un altre, independentment dels motius i causes del procés migratori, implica sempre elaborar el que es deixa fent el dol.

Els dols afecten les persones immigrades en el seu procés d'arribada i integració psicosocial al país d'acollida. Joseba Atxotegui(8) té una classificació bastant interessant dels dols de l'emigració que pateixen les dones immigrants, però que creiem poder ser esteses a les persones immigrants; la descrivim a continuació:

  • El dol per la família i les amistats: la separació d'uns fills/es petits que reclamen moltes vegades dramàticament la seva presència o la distància respecte als seus pares, de vegades ancians i malalts, produeixen, sentiments de culpa difícilment superables, en particular en les dones immigrants, per la seva tradicional assumpció del treball reproductiu.
  • El dol per la llengua: la llengua, la cultura, les tradicions, la terra, representen l'entorn en què la nena i el nen desenvolupen la seva intel·ligència i la seva capacitat emocional. Els associa amb els records de felicitat de la infància i en perdre'ls, senten que perden alhora la seva pertinença a aquest món.
  • El dol per la cultura: en el concepte de cultura, s'inclou també una forma determinada de veure el món, de com comportar-se en ell. El que en un país és cortesia en un altre pot no ser-ho. I moltes vegades, la confrontació de dues societats distintes produeix més friccions que la pròpia necessitat d'acomodació en si. L'alimentació, les olors, la forma de vestir, els colors o el sentir del temps d'unes societats amb un altre concepte de productivitat entren en contradicció amb la dels països europeus.
  • El dol per l'estatus: quan es planteja la possibilitat d'emigrar, la majoria de les persones ho fan amb perspectives de millorar el seu estatus social o personal. La realitat és ben distinta i moltes dones i homes immigrants amb estudis mitjans o superiors al seu país d'origen es veuen abocades a acceptar treballs d'estatus social molt inferiors als que ostentaven a la seva terra.
  • El dol pel contacte amb el grup ètnic: si bé la identitat ètnica no és més que un element més dels que conformen la identitat, com el gènere, la identitat generacional, la identitat de religió, de classe social, etc., aquesta té a veure amb la pertinença a un grup clarament definit. Tant per part de la població de la societat d'acollida com per part de certs sectors de la població immigrant, aquest tret d'identitat pot xocar frontalment i donar peu al conflicte. La pertinença a una comunitat ètnica determinada per a el/la immigrant suposa, novament, un obstacle més a la seva participació en la societat de destí.
  • El dol pels riscos físics: els riscos per a la integritat física o la salut mental de les persones immigrades són nombrosos: el propi viatge de sortida (com en el cas de les persones sursaharianas o magribins que entren al país en pasteres), o les dones que són captades per xarxes mafioses per a la prostitució; les condicions d'habitatge un vegada al país de destí; una alimentació deficient i uns riscos laborals extrems són només una mostra. Els casos de violència sexual a dones que viuen en condicions d'apilotament o promiscuïtat no desitjada, la pròpia violència racista o de gènere que deriven en problemes psicològics són freqüents. A més a més, és cada vegada més referit que al llarg dels últims anys, s'ha incrementat de manera considerable l'índex de consultes per depressions i altres patologies relacionades per part de les persones immigrants.