Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Cap a la trobada amb el divers

Els i les docents

Quant als docents, també aquests es troben amb dificultats en el procés d'integració dels i les joves immigrants a les seves classes.

D'una banda, és necessari un esforç personal de disposició per a la comunicació amb persones culturalment diferents entre si. Els processos comunicacionales que construïm al llarg de la vida, va sent necessàriament canviat per les experiències i vivències personals. Els processos de descentralització, penetració del sistema de l'altre i negociació, que referim anteriorment no es donen de forma immediata.

Per un altre necessiten adaptar les seves formes tradicionals d'ensenyament a estils que permetin integrar la diversitat cultural cada vegada més existent i reivindicativa de les classes, la qual cosa també comporta un esforç d'adaptació i de coneixement de noves tècniques i eines pedagògiques que porta el seu temps a ser desenvolupat.

Així, l'educació intercultural es realitza en els dos sentits, s'educa i s'és educat/da simultàniament en l'interculturalitat, és un procés que s'aprèn, bastant per a això tenir tota la disposició i obertura interna a l'altre o una altra, amb tota la seva història individual, social, religiosa, econòmica i política. Es fa fent. Més que educació intercultural és un aprenentatge intercultural.