Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Cap a la trobada amb el divers

Les famílies

La família dels i les adolescents immigrades sembla patir una mica aquest mateix conflicte, però de l'altre costat. També els pares i mares han de confrontar-se amb una noció d'adolescència a vegadas diferent de la de les seves comunitats d'origen i veure postergat la contribució que els seus fills i filles poden fer al sosteniment econòmic de la família.

A més a més, moltes de les famílies immigrades vénen amb un nivell d'escolarització diferent del de la societat receptora, sent en alguns casos particularment més baix, sent les dones les qui presenten nivells d'escolaritat més baixos, com ja vam veure al mòdul 1.

La noció d'escola i d'educació és diferent de la dels seus països d'origen(16) , on en alguns, l'assistència dels pares a l'escola, o la seva participació en òrgans com les AMPAS (17), no era una pràctica generalitzada o existent. Així, quan arriben a la societat d'acollida es troben amb altres pràctiques i concepcions sobre l'escola diferents de les seves, la qual cosa a vegadas dificulta la seva integració i participació en la vida escolar dels seus fills i filles.

Una de les qüestions sovint trobada en l'àmbit educatiu és la participació dels pares i mares immigrats en les AMPAS. Les AMPAS reclamen que pares i mares dels i les estudiants immigrats no participen activament en aquest òrgan escolar, i d’altra banda aquests pares i mares manifesten el seu total desconeixement sobre el que fa i quins son els mecanismes de participació de les AMPAS i afirmen que no reben informació ni invitacions per poder participar, perquè els arriba informació en un idioma per a els/elles encara desconegut. A més a més, sembla que, en alguns casos, hi ha una certa resistència per part de les AMPAS, a la integració de pares i mares immigrants, perquè quan participen en algunes activitats, tots parlen en català i els posen a fer tasques pràctiques, com pelar castanyes, i no senten que poden fer sentir la seva veu o participar en les decisions d'aquest òrgan.

Aquests són exemples senzills de la vida quotidiana de les escoles que il•lustren alguns dels mecanismes que poden dificultar la participació ciutadana: d'una banda, els altres pares i mares de les AMPAS diuen que els pares i mares no tenen interès a participar e d’altre banda, aquests veuen limitada la seva participació ciutadana en la vida escolar dels seus fills i filles perquè no disposen de totes les eines per accedir a les possibilitats de participació que ofereix l'escola. Tots perden!

 


16. Recordem que en l'apartat Consultar, incloem un document sobre la percepció dels nostres/es mitjancers/es'interculturals sobre les diferències educatives a Catalunya i en les seves societats d'origen.

17. AMPA - Asociación de Madres y Padres de Alumnos.