Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 2: Interculturalitat
A A A

Cap a la trobada amb el divers

Objectius

Al final d'aquest text, ell/la docent haurà de ser capaç de:

  • Comprendre els fenòmens migratoris a Espanya i a Catalunya.
  • Comprendre la feminització de la migració i les dificultats específiques dels i les adolescents immigrats/des.
  • Comprendre els conceptes de multiculturalisme, interculturalitat i integració.
  • Entendre l'educació intercultural per a la convivència amb la diversitat.

Resum

En aquest mòdul s'analitzarà la immigració, els processos d'integració entre les persones migrants i les ja residents en un determinat territori i els distints models. A més a més s'analitzarà el paper de l'escola i l'educació des dels diversos models d'integració i algunes premisses de l'educació intercultural, donant després relleu a les dificultats dels diferents actors en l'educació intercultural.