Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Els homes i les dones del futur

Objectiu:
Incentivar que els i les estudiants imaginin noves formes de ser home i de ser dona diferents del model de gènere tradicional.

Activitats:
Creatiu, reflexiu, tancament.

Temps:
20 m.

Material necessari:
Paper d'embalar o pissarra, retoladors, (revistes, tisores i barra d'enganxar opcionals).

Instruccions:
-
Es divideixen els i les estudiants en 3 o 4 grups, cadascú tindrà un full gran de paper periòdic, retoladors, o amb imatges de revistes. Per a aquest exercici seria interessant que es dividissin els grups en un grup femení, un masculí i un altre mixt.

- Se'ls demana que dissenyin, de la forma que ho vulguin fer, l'home i la dona del futur, que ho descriguin, de la forma com els agradaria que fossin. (15 m aproximadament, és important donar temps a què els i les estudiants discuteixin entre ells/elles)

- Després, cada grup presenta el seu treball i es va comentant. (10 m)

Apunts per a la reflexió:
Segons el/la professor/a.