Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Les tasques domèstiques

Objectiu:
Promoure el debat respecte a la importància de les tasques domèstiques i la necessitat assumir-les de forma equitativa.

Activitats:
Grupal, observació.

Temps:
35 m.

Material necessari:
Paper, bolígrafs.

Instruccions:
- Es comença per dividir el grup en nois i noies i demanar a cada grup que faci un llistat de les tasques domèstiques que es realitzen a les seves cases. (5 m)

- Després, encara en grups separats, se'ls demana que indiquin qui realitza cadascuna de les tasques domèstiques. (5 m)

- Se socialitza el treball de cada grup i el/la docent escriu a la pissarra perquè quedi visible per a tots i totes els resultats. (5)

Un exemple d'esquema:

 •   Mare Pare Fills/es Empleada/o Altres
  Cuinar          
  Comprar          
  Netejar          
  Bugada          
  Pllanxa          
  Ajudar a fer els deures als/les fills/es          
  Gugar amb els/es fills/es          
  Etc.          

- Si volen poden adoptar un sistema de codis per identificar qui fa què i amb quina freqüència, per exemple:

 • + - realitza sovint aquesta tasca
 • &- realitza algunes vegades aquesta tasca
 • 0 - mai realitza aquesta tasca

- Després de fer aquesta graella, s'obre el debat i s'analitzen els resultats (20m)

Apunts per a la reflexió:
Qui fa més tasques domèstiques, les dones o els homes? Per què?

Serà que les dones tenen més habilitat per fer les tasques domèstiques que els homes? Per què? Serà una habilitat genètica o apresa?

Què creuen que ha canviat en la realització de les tasques domèstiques des del temps dels avis/es?

Quina falta per canviar?

Què tasques domèstiques saben fer els i les estudiants a la casa? Què fan?
Què els falta aprendre?

Com creuen que s'aprenen les tasques domèstiques?

Com creuen que s'han de dividir les tasques domèstiques quan es viu amb altres persones?

Són importants les tasques domèstiques? Per què? Què pansa quan no es fan?

Observacions:
A partir d'aquí es pot percebre si el grup creu que les noies tenen "millor mà" per a les tasques domèstiques, (es creuen que és quelcom innat o una qüestió de pràctica).

Nota:
És important ressaltar que el model de parella heterosexual no és l'únic, la casa i la vida es poden compartir casa amb diferents persones i sempre cal realitzar tasques domèstiques.