Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Ideals de temps d'antany

Objectiu:
Evidenciar la construcció social dels rols de gènere.

Activitats:
Grupal, reflexió.

Temps:
25 m.

Material necessari:
Paper periòdic, retoladors.

Instruccions:
- En un full gran de paper d'embalar es fan dues columnes: l'home ideal i la dona ideal.

L'home ideal La dona ideal

 

 

- Es demana als i les estudiants que escriguin en cadascuna d'ells les característiques considerades com a ideals per als homes i per a les dones en el temps dels seus avis i àvies. (5 m)

- Després, a partir d'aquest llistat, es pregunta quines són les que es mantenen fins a l'actualitat i les que no i s'inicia el debat (20 m)

Apunts per a reflexió:
Què ha canviat en el que s'espera de les dones i dels homes, des del temps dels avis fins avui?

Quines similituds i quines diferències es van trobar en les característiques trobades per les diferents persones de la classe, de diferents orígens?

Per què creuen que ha canviat o per què no ha canviat? (distingir les lluites polítiques de les dones, els models familiars, la relació entre ells i elles a l'escola)

Quines de les característiques indicades tenen un fonament biològic i quines tenen una explicació social? Es neix home o dona o ens fem homes o dones?

Observacions:
Aquest pot ser un bon moment per conèixer els rols de gènere de cada cultura. Les cultures no han de ser estigmatitzades pels seus rols de gènere, no obstant això, les tradicions no poden anar mai en contra dels drets fonamentals de la persona. És important també que els i les estudiants entenguin que les diferències de gènere existeixen en les diferents classes socials, en totes les nacionalitats i que no és només una qüestió de l'esfera individual, sinó que afecta a totes les àrees de la vida humana.

Idea:
A partir d'aquest exercici es pot explicar la diferència entre els conceptes de sexe i de gènere (dinàmica següent).

Es pot també dividir el grup en subgrups d'acord amb els seus orígens, perquè després es pugui comparar les diferents idealitzacions dels homes i de les dones en els diferents llocs.