Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Solucionari

Els homes i les dones en el temps de les àvies i avis
En aquest exercici no hi ha respostes certes o errades, es pretén promoure un procés personal de reflexió sobre la relació sexe/gènere i sobre el procés de construcció dels papers de gènere amb base en els caràcters biològics.

Endevinalla
La resposta és que l'eminència científica és la mare del nen Pau. Es pretén amb aquest exercici, retirat d'un dels molts e-mails que circulen per internet, visibilizar l'estereotip que a vegades dificulta pensar en la resposta immediatament. En els imaginaris col·lectius d'una forma general, una "eminència científica", algú que es dedica a la ciència, a la medicina, a la tecnologia, és encara associada al gènere masculí.

Canvis en la segregació horitzontal del treball productiu
En aquest exercici es pretén promoure la reflexió sobre els possibles processos de canvi personals quant a la segregació horitzontal del treball que accentua la divisió sexual de professions. A l'escola, l'orientació vocacional és a vegades molt important perquè els i les estudiants puguin escollir les seves professions futures.
Per això, és molt important tenir atenció a les discriminacions de gènere que a vegades poden sorgir en els processos d'orientació vocacional. Un exemple concret d'això, és quan es desincentiva a les noies d'escollir professions relacionades amb disciplines com a matemàtica, física, etc. i els nois d'escollir professions més orientades a les ciències socials i humanes.

Sostres de vidre
Aquest exercici ens porta al concepte de segregació vertical del treball, on un dels principals exemples és la dificultat de les dones per a accedir a llocs directius. S'invita a pensar quins són les possibles dificultats de les dones, fent visible els codis invisibles en els ambients laborals i la forma com els rols de gènere afecten les diferents esferes de la vida a les dones i als homes.

Orientació vocacional i gènere
Es pretén amb aquest exercici promoure una primera reflexió sobre els determinants que tenen les persones a l'hora de trobar un ocupació. En el cas de les dones, això pot estar relacionat amb la seva major responsabilitat en el treball reproductiu. En el cas dels homes, seriosa interessant acompanyar si, al no considerar el treball reproductiu com una responsabilitat seva, aquesta situació provocaria tensions a nivell familiar i de parella que acabessin afectant el seu treball productiu.