Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Diferències sexuals, desigualtats socials

L'educació avui

Actualment, el dret a l'ensenyament primari universal i promoure la igualtat entre els gèneres i l'autonomia de la dona són dos dels principals Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), proposats per les Nacions Unides com a metes a aconseguir fins a l'any 2015.

El dret a l'educació, mirat des d'una perspectiva de gènere, està relacionat no sols amb l'accés a l'escola com també amb la qualitat de l'ensenyament i la necessitat tenir un context educatiu que promogui realment la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. A continuació veurem cadascun d'aquests aspectes.