Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Diferències sexuals, desigualtats socials

Ulleres de gènere i d'interculturalitat

Durant molts i molts segles aquest sistema de dominació/submissió de l'home sobre la dona, va estar, i encara segueix, instaurat en la cultura, en les dinàmiques socials i relacionals dels homes i dones.

Així, per a entendre millor les dinàmiques socials i relacionals dels homes i dones actuals, i fer més pròxima la realitat de l'equitat de gènere entre uns i altres, és fonamental observar la realitat amb unes "ulleres de gènere", o sigui, observar i comprendre el món des d'una perspectiva de gènere, perquè poguem entendre com les diferències biològiques es construeixen en desigualtats socials i la forma com això afecta la vida de les persones.

La perspectiva de gènere suposa entendre i considerar que el gènere ha creuat totes les realitats socials a través de la història, la política, la legislació, l'educació, etc., i ha incidit en la construcció d'identitats femenines i masculines, la qual cosa ha portat que homes i dones tinguin diferents i desiguals condicions i oportunitats en les diverses àrees de la vida.

Malgrat ser sovint referida com a tal, la perspectiva de gènere no es restringeix únicament a les desigualtats que afecten les dones. És innegable que discriminacions i inequitats de gènere han afectat, i continuen afectant, més a les dones en tots els àmbits (productiu, reproductiu, educatiu, polític, etc.). No obstant això, alhora que la categoria de gènere és relacional i social, la perspectiva de gènere permet entendre que les inequitats i discriminacions de gènere també afecten els homes.

La història de la construcció d'identitats de gènere menys rígides i més justes, ve sent escrita des de fa molts milers d'anys i tots els dies se li afegeix alguna nova conquesta o retrocés, perquè sempre està transformant-se.

"Els éssers humans no són només biologia o només cultura, sinó que individual i col·lectivament es modelen en l'interacció entre biologia i cultura i moltes de les significacions amb les seves assignacions i implicacions, són apreses i, per tant transformables."(2)

Tenir present la perspectiva de gènere en la mirada que fem tots els dies de la vida exigeix un compromís individual i col·lectiu i té un objectiu, la modificació de les desigualtats socials entre dones i homes i aconseguir un sistema de gènere equitatiu, just i plaent per a uns i altres.

És el nostre propòsit tenir sempre present una perspectiva d'interculturalitat, o sigui unes "ulleres interculturals" que ens permetin observar i comprendre les diferències culturals en les relacions de gènere, i no situar-nos des de la perspectiva occidental com l'únic lloc referent i de debò. No obstant això, és també notori al llarg d'aquest text, que les referències i exemples utilitzats provenen majoritàriament del món occidental, perquè és aquell que ens és més pròxim. Assumim el nostre caire actual amb un propòsit de canvi. Les ulleres que posem per observar les realitats que ens envolten, passen per diversos processos d'ajust "òptic" i l'etapa de descentralització de la nostra cultura per poder observar i comprendre les altres cultures que ens envolten, és una etapa que requereix el seu temps i una constant perseverança i ferma convicció que la convivència positiva amb diversitat humana no sols és possible, com és desitjable.

A continuació parlarem de com les desigualtats de gènere s'han creuat en la vida de les dones i els homes. Analitzarem tres dels àmbits de la vida des d'una perspectiva de gènere, creuant la categoria de gènere amb la divisió sexual del treball productiu i reproductiu, amb la ciutadania i amb l'educació.

2. Proquidad/GTZ. Género y cambio en la cultura organizacional. Proquidad/GTZ. Colombia 2000, pàgina 15.