Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 1: Equitat de gènere
A A A

Diferències sexuals, desigualtats socials

Què és el gènere?

Per preguntar-nos que és el gènere hem també que preguntar-nos que no és, i quina és la diferència entre sexe i gènere.

Quan en qualsevol part del món neix una persona, el seu cos ve determinat per una selecció de caràcters en què un X o un Y pauten el seu desenvolupament personal, social, econòmic al llarg de la seva vida.

Al llarg de la història humana, moltes societats han associat a una sèrie d'expectatives socials els genitals de cada ésser humà; s'espera que una persona aprengui determinats comportaments, que corresponguin al que s'espera del seu destí biològic.

És en aquest sentit que es distingeix sexe de gènere i es parla del Sistema sexe-gènere. El sexe es refereix a les característiques físiques dels cossos (el que distingeix físicament un home d'una dona, els caràcters biològics) i el gènere es refereix a la construcció social d'aquests caràcters, la qual cosa fa que homes i dones siguin considerats i valorats de forma diferent i assumeixin diferents rols en cada societat.
El gènere, tal com ho va proposar la investigadora feminista Joan Scott, és una categoria cultural i relacional:

"El gènere és un element constitutiu de les relacions socials basades en les diferències que distingeixen els sexes i (…) és una forma primària de relacions significants de poder."(1)

Es pretén així distingir el que és el sexe de gènere per entendre, com en un sistema patriarcal (que pren l'home com a referent de poder, defensant la superioritat i la dominació de l'home sobre la dona), van ser sent construïdes i reproduïdes desigualtats de gènere, o sigui, desigualtats socials a partir de les diferències biològiques de dones i homes.

Les desigualtats de gènere es tradueixen en els diferents àmbits de la vida i tots es relacionen entre si. Per això és necessari tenir una mirada de gènere per a entendre millor les relacions entre homes i dones, entre ciutadans i ciutadanes.

1. Scott, Joan. "El género: una categoría útil para el análisis histórico" en Lamas, Marta (comp.) "El Género, la construcción cultural de la diferencia sexual". México: UNAM Grupo Editorial Miguel Angel Porrua, 1997, pàgina 289.