Presentación y Metodología | Fundación Surt | Descarga de documentos | Créditos | Contacto | Mapa web 

Módulo 1
Equidad de género

Módulo 2
Interculturalidad

Módulo 3
Ciudadanía

Otras dinámicas

Consultar
Castellano Català
Consultar
A A A

Marruecos

Total habitantes: aproximadamente 33.millones

Matriculados en la educación

Primaria

Secundaria

Superior

Total

4.023.000

 1.952.000

 367.000

Mujeres (de los matriculados)

 46%

 45 %

 45 %


¿Cuál es la importancia dada a la educación y a la escuela en vuestros países?

Depende de las familias y su economía. Prácticamente, la importancia es la misma que aquí. A muchos padres y madres lo que les preocupa es el bien estar de su familia, pero y como en muchas partes y como tu bien dices, una cosa es lo que desearía y otra es la realidad de cada uno. (Prioridades, economía familiar, coste de los cursos, distancia entre cole/casa, necesidad familiar, número miembros de la familia, jerarquías, línea de sucesión, el/la referente del entorno, etc…). Aunque saben algun@s como l@s de aquí que pueden tener salida o no, cuando terminan las carrera.

(¿es valorada socialmente, o el trabajo es considerado más importante?)

Repito aquí gran parte de las explicaciones anteriores, “depende de quien y de cómo”. Sin olvidar, que también valoran los oficios tradicionales. (Mecánica, electricidad, pintura, carpintería, etc…), que tienen según algun@s, salidas al mundo laboral, más rápidas para aportar dinero a casa… Para la gran mayoría de los casos para los que residen aquí en Cataluña y para algunas familias en el país de origen.

La educación pertenece sólo a la escuela o a otros grupos de la comunidad? 

La educación pertenece a tres agentes, la escuela, la familia y la sociedad:

 • La familia:
  El seu paper com a institució educadora primera és primordial. En la majoria dels casos la família és extensa i diametralment, està molt llunyana del model modern occidental. Encara que la responsabilitat educativa cau sobre tots els seus membres, cal destacar que aquesta funció és pròpia dels més grans, independentment del seu gènere. Això és perquè sovint són els dipositaris del coneixement. Ells tenen la experiència de la vida, coneixen el passat, la tradició i la cultura. Tot membre de la família extensa té un cert dret a recriminar un menor per un comportament no adequat, encara que no sigui ni el seu pare ni la seva mare. Sense caure en la generalització, dins de l’educació que dóna la família marroquina destaca la importància que té la disciplina i el sentit de l’autoritat.
  Aquests dos conceptes no sempre estan lligats a la figura paterna com es pensa. En molts casos és el mateix funcionament intern de l’estructura familiar el que recorre a ells sense necessitat de tenir una figura que els representi.
  Per adquirir la disciplina, hi ha casos d’una certa rigidesa – i a vegades de repressió– que pot arribar en certs casos al càstig físic per tal d’aconseguir el domini i la submissió de la personalitat.
  El paper de la família com a agent educatiu és primordial donat que és en l’entorn familiar que es donen les primeres pautes de comportament social.
  La diferència que pot existir amb una família occidental moderna consisteix en què els germans més grans poden assumir el rol educatiu i de tenir cura dels més petits en tot moment. Una germana pot arribar a assumir alguns papers o funcions de mare amb els seus germans més petits. Aquí comença l’aprenentatge maternal de moltes noies.
  Aquest fet, d’alguna manera, resumeix la línia educativa que reben. Per això, per aquestes noies l’adolescència és quasi inexistent. Passen directament de ser criatures a ser adultes. Cal recordar que l’educació que reben els seus germans nois és ben diferent. Un dels principis importants en la seva educació és la independència i la autonomia personal.
  El model de família definit en aquest context és el tradicional estàndard del Marroc actual.
  La heterogeneïtat de la societat marroquina es dóna també a nivell de família.
  Hi ha famílies molt modernes i d’altres molt conservadores i el grau de modernitat d’una família està marcat per diversos factors:
  social, religiós, econòmic, geogràfic, etc.
  En funció de tots aquests elements, l’educació impartida per les famílies pot variar molt. Per això s’ha d’evitar la generalització.
 • El carrer:
  És un espai alternatiu de trobada, d’aprenentatge i de convivència molt important. D’una manera indirecta al carrer s’aprèn molt. Els més petits aprenen jugant i els més grans observant tot allò que passa al seu entorn. Aquests últims fan de responsables o educadors involuntàriament. Totes les persones presents al carrer en un moment donat estan implicades, d’una manera o altra, en allò que hi passa.
  Per exemple, és quasi impossible que una persona gran no digui alguna cosa a uns nens que estan tirant pedres a una casa. A vegades, hi ha trams de carrer molt limitats on juguen diversos grups de nens a diferents jocs segons l’edat o el gènere sense que hi hagi un responsable o conductor del joc més gran. Ells mateixos marquen les normes i els objectius educatius s’assoleixen d’una manera natural.
 • La escola:
  En el procés de l’aprenentatge, el que es fa és aplicar mètodes autoritaris tradicionals que fomenten la memorització mecànica dels continguts sense tenir en compte ni les capacitats de cadascú ni la seva tendència intel·lectual.
  A més a més, la concepció de l’escola al Marroc, com a molts altres indrets, s’entén com un lloc on es dóna una determinada informació i uns determinats coneixements, on s’aprenen determinades lliçons, on s’hi han de formar determinats hàbits que les criatures hauran de fer servir en raó d’unes altres coses (vida social) que hauran de fer en el futur.
  Ni pels continguts impartits, ni per la metodologia, ni per la motivació dels professionals (en moltes ocasions, mal remunerats i allunyats dels seus llocs habituals de residència) s’està fent grans coses al Marroc perquè l’escola tingui la seva funció social, representi la vida actual, vida tan real com la que els nois i noies fan a casa, al carrer, etc.

Cuáles la implicación de los padres /madres/tutores/ en la vida escolar de los hijos e hijas ¿ existe la figura del AMPAS(o similar) en sus países de origen ¿ si si, suele ser participada o existen otras formas de participación? 

Los padres tienen contacto con la escuela o con los docentes y no existen AMPAs.

¿Desde vuestra perspectiva, son perceptibles algunas diferencias en la sociedad de vuestros países sobre la importancia de educar a los niños y a las niñas? 

Está comentado un poco en la respuesta anterior. La manera de entender, tanto aquí como en origen, la disciplina desde casa, escuela y la calle con cierta autoridad es totalmente diferente. La manera de entender el respeto en ambos lados, también es muy distinta.

¿Cómo es el ambiente de las clases en vuestros países? (Para quienes han estudiado acá y allá, que diferencias son más visibles?) 

En primaria el sistema educativo es igual en España, excepto la autoridad del docente a en las aulas y en la enseñanza secundaria y superior también es muy parecido a España. Preescolar y primaria, un poco en secundaria, no tanto la superior.

¿Cómo es considerada la figura del maestro o maestra? (de nuevo, ¿cómo lo/a ve en en vuestros países y que diferencias encuentran con la sociedad escolar catalana?)

La diferencia entre los dos países es que en Marruecos la figura del maestro es más respetada y considerada. La figura del maestr@ por parte de las familias en Marruecos es muy respetada y se considera una persona sabia, tiene el respaldo y el visto bueno en todo lo que hace. Se da por supuesto que hace lo mejor para l@s estudiantes (si te dice o te hace algo es por tu bien!) y en muchos casos, dan por hecho que es su trabajo, el mantener la autoridad y disciplina dentro y fuera de las aulas. Aquí, la manera de entender la autoridad, respeto, responsabilidad y límites de unos e otros es un debate nacional…