moment aprovació

Llei d’igualtat

Avui, una representació de SURT ha estat al Ple del Parlament per assistir a l’aprovació definitiva de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones. Després d’un llarg pas pel Parlament i una més que llarga vida del text (el text es començà a treballar l’any 2007) que, originàriament va fer el Govern –des de l’ICD- amb una àmplia participació del moviment de dones, per fi hi hagut consens per aprovar el text.

El debat ha estat llarg i, sobretot, ha estat llarga la votació, donat que s’han votat per separat totes  les esmenes presentades. SURT va ser una de les més de 40 entitats compareixents a la comissió de treball al Parlament.

Finalment, avui s’ha aprovat per unanimitat (no en tots els articles) la llei que ens cal que comenci a caminar ràpidament.

TwitterFacebook