OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Formació en Mediació

SURT inicia el procés de selecció del curs de Formació Ocupacional amb Certificat de Professionalitat en 2 especialitats de nivell 3. Tots els cursos són per a persones majors de 16 anys inscrites a l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació (desocupat/da), i tenen uns requisits formatius que cal acreditar.

Divendres 18 de desembre a les 11h farem la 1a sessió informativa per a totes les persones interessades en el curs. Places limitades. Durada curs: 440h (360 hores teòriques + 80 hores practiques).

Us podeu inscriure a la sessió informativa en el següent formulari: http://goo.gl/forms/XYs7SqaU89

Documentació necessària a portar a la sessió informativa:

Currículum Vitae (millor model europeu)

  • Còpia DNI/NIE
  • Còpia del full d’inscripció a l’Oficina de Treball ( DARDO )
  • Còpia compulsada del Títol i/o Certificat de formació homologada que acrediti el nivell acadèmic requerit pel curs sol·licitat (Batx/BUP/CP del mateix nivell/prova accés al CFGS). En cas contrari caldrà fer prova de nivell.

MEDIACIÓ COMUNITÀRIA (440H, matins). Inici curs 18 de gener 2016. Inclou Pràctiques en empreses 80h.

TwitterFacebook