Inclusió

Els programes que es duen a terme des d’aquest àmbit d’activitat cerquen oferir eines i facilitar camins d’inclusió, inserció laboral i ’empoderament’ personal. Abasten un ventall molt ampli d’activitats que van des del desenvolupament d’itineraris integrals d’inclusió i professionalització, fins a programes específics de formació i altres accions innovadores que garanteixin la inclusió social de col·lectius amb més vulnerabilitat.

Es treballa des d’una perspectiva integral, articulada per l’objectiu transversal d’’empoderament’, que cerca la definició d’un projecte personal vital i professional en què es milloren les habilitats personals, es modifiquen les creences limitadores i es potencien les capacitats i competències professionals de cada dona que hi participa.

Des d’aquest àmbit d’acció, i tenint en compte les dificultats derivades de la crisi econòmica que ha comportat la pèrdua de possibilitats d’accés a recursos per a moltes persones, s’activen també diversos programes i recursos de suport.

Itineraris integrals d’inclusió i professionalització
DIR-TS

Dispositiu integral de recol·locació laboral de dones que han exercit la prostitució.
Té com a objectiu donar resposta a la demanda d’aquelles persones que, per decisió personal, volen deixar l’exercici de la prostitució (la seva font principal d’ingressos) i iniciar una activitat diferent dins del mercat laboral formal.
És un programa d’orientació i inserció laboral que suposa la possibilitat de desenvolupar les competències professionals de les dones i, per tant, la millora de la seva ocupabilitat, mitjançant el disseny personalitzat del seu projecte vital i professional i la seva execució.

ITI

Itinerari personal d’assessorament a la professionalització per a dones que han exercit la prostitució, o que l'exerceixen, i que tenen alguna experiència recent en el mercat laboral formal per posicionar-les de cara a aconseguir una feina o a millorar-la.

El projecte es basa en la metodologia de l’'empoderament' i el model de competències i l’ocupabilitat. En una primera fase, es realitza la definició del projecte professional/vital a curt, mitjà i llarg termini, i es defineix un pla detallat d’acció per assolir els diferents objectius plantejats.

IDG la Mina

Itinerari d’inserció per a dones del barri de la Mina. Té com a objectiu afavorir la incorporació d'aquestes persones al mercat de treball i sensibilitzar les empreses perquè facilitin la seva inserció en condicions d’igualtat d’oportunitats.

Mira’t

Programa per a l''empoderament' de les noies joves mitjançant un procés de coaching. Ofereix una atenció integral tot posant èmfasi en aquells aspectes relacionats amb la inserció acadèmica i laboral.

Aquesta iniciativa afavoreix l’'empoderament', l’autoconeixement i la presa de decisions, facilita la inclusió social de les noies joves de diferents col·lectius i promou l’autonomia de cadascuna com a dona.

Eskala

Programa dirigit a joves d’entre 18 i 30 anys que es troben en situació de vulnerabilitat davant l’atur i que es plantegen impulsar un procés de canvi a les seves vides.
Es tracta de joves amb diferents perfils i situacions socials, que estan estancats i que necessiten un acompanyament per poder decidir i emprendre processos de canvi vitals que, en última instància, s’han de concretar en una inserció laboral i/o formativa.

Itinerari d’ocupabilitat per competències
Proposta de formació que afavoreixi la inclusió sociolaboral de persones aturades. Es treballa la millora de l'ocupabilitat a través del desenvolupament del seu capital competencial, i la definició i execució del seu projecte vital (personal i professional).
Programes d’'empoderament' i lideratge de dones gitanes
Posa’t guapa – la Mina

Projecte que vol promoure la consciència de les dones gitanes envers els hàbits saludables. Fomenta la incorporació d’aquests hàbits a les seves vides quotidianes i a les del seu entorn i implica el territori i els agents públics en projectes que promocionin la millora de les condicions de vida de la comunitat gitana.

Posa’t en forma – Sabadell

Proposta centrada a treballar l’'empoderament' de les dones mitjançant un fil temàtic, en aquest cas l’esport i els hàbits saludables, per posar-se en forma. S’ofereix una atenció integral que posa èmfasi especial en aquells aspectes relacionats amb la cura de la salut física i psíquica a través de l’'empoderament', la promoció, la visibilització i la cohesió social de les dones gitanes; a més, es facilita la inclusió social de les dones de diferents col·lectius i es promou l’autocura entre els grups intergeneracionals.

Procés integral d’empoderament i inclusió de dones en temps de canvis  – Barcelona

Amb aquest taller es pretén recuperar les competències i recursos personals que les dones tenen, analitzar el mercat de treball, tenint en compte el context actual, identificant els diferents treballs que les dones han realitzat al llarg de la seva vida, com eina per a que les dones contactin amb els seus recursos i els puguin transferir al mon de l'ocupació.

Atenció social
Amb l’objectiu de donar suport als processos d’inserció engegats per les dones, especialment en els casos de més vulnerabilitat i risc d’exclusió, des de SURT hem posat en marxa un ventall de recursos suplementaris als programes d’inserció que facilitin la sostenibilitat dels processos. Des de l’any 2011 desenvolupem un programa específic per donar resposta a les situacions de crisi, facilitant l’assistència a les necessitats bàsiques d'aquestes dones..

Obrint Portes

Programa d’inserció laboral i 'empoderament' per a dones que, a causa de la crisi, es troben en situació de pobresa i en el qual també s’intenten satisfer les seves necessitats més bàsiques. Es fa recollida d’aliments (coordinades amb serveis socials), roba, productes d’higiene personal, etc. i s’intenta proveir de serveis a preus reduïts les dones que s’atenen. També s’ofereix suport psicològic i jurídic de manera gratuïta a les usuàries.

PIRMI

Som entitat gestora de la Renda Mínima d’Inserció per a dones en situació d’exclusió.

Pisos d’inclusió

Oferim allotjament en pisos semiassistits a dones en situació d’exclusió, així com a les seves filles i fills.

Gestió de serveis externs
Gandules urbanes. Espais inclusius de Barcelona. Projecte de gestió d’espais urbans amb préstec gratuït de mobiliari d’oci. Permet la contractació de dones en situació de vulnerabilitat, que gestionen el servei.
Servei d’orientació jurídica
Recurs de suport per a les dones que necessiten informació i assessorament legal sobre diferents temes. S’ofereix un assessorament personalitzat en aspectes jurídics. S’aborda, s’orienta i es fa la derivació a altres recursos.