Emprenedoria

SURT va iniciar el projecte d’Autoempresa  l’any 2001. Amb aquesta iniciativa, SURT ampliava la línia d’inserció sociolaboral amb l’autoocupació, amb dos grans objectius: reforçar la capacitat emprenedora de les dones,  creant oportunitats de treball especialment per aquelles que es trobaven  situacions més vulnerables, i fomentar iniciatives locals generadores d’ocupació.

De llavors ençà s’han dut a terme diversos programes ( EMA, Pel meu compte, Inicia, Catalunya Emprèn, entre altres)  i s’ha anat dissenyant un model d’emprenedoria en clau de gènere, amb una metodologia pròpia articulada des del model de competències de SURT, centrat en el desenvolupament de les capacitats emprenedores de les dones, des d’un model participatiu en el que elles són les protagonistes dels seus propis processos i projectes.

Mujeres con valores
Projecte pilot que vol esdevenir una proposta metodològica d’intervenció amb un enfocament de gènere per tal d’informar, formar, assessorar i acompanyar dones que desitgin emprendre, així com fer-los seguiment. Es genera un espai de grup estable en què poden recuperar els seus talents, analitzar les seves idees de negoci, conèixer les competències necessàries en gestió empresarial i definir, experimentar i iniciar la seva activitat empresarial.

http://mujeresconvalores.org/

RosasCrafts
L’any 2013 RosasCrafts posa en marxa una iniciativa pilot de formació en perfil de costura adreçada a col·lectius de dones en situació de vulnerabilitat davant del mercat laboral, que es va dur a terme gràcies a la col·laboració de Surt i sota l’empara d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest procés formatiu ha possibilitat la creació, l’any 2015, d’un taller social dirigit i gestionat pel mateix col·lectiu de dones, amb el mentoratge i la tutorització empresarial de RosasCrafts. Es posa en valor un model d’economia en què l’empresa privada incorpora els guanys socials en el seus objectius generals.

Catalunya Emprèn
Servei de recursos de caràcter integral que sensibilitza, informa, orienta, forma i assessora emprenedors i emprenedores, i també impulsa noves iniciatives empresarials per generar activitat econòmica, aprofitant les forces endògenes del territori i la xarxa de contactes i necessitats que es produeixen entres els diferents projectes.