Consultoria i serveis

La Fundació Surt és també consultora de gènere especialitzada en assessorament i formació per a l’equitat entre dones i homes en els àmbits social, econòmic, educatiu i cultural. Des de la consultoria de gènere, s’ofereixen diferents serveis a entitats, administracions públiques i empreses. Amb un equip de professionals altament qualificat, la fundació treballa amb una metodologia fonamentada en la participació i la gestió del canvi combinant l’assessorament i la formació.

Consultoria
 • Auditories i diagnòstics de gènere.
 • Disseny de plans d’igualtat interns.
 • Disseny de plans de polítiques d’igualtat per a la ciutadania.
 • Informes d’impacte de gènere.
 • Suport i assessorament tècnic per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió de les persones, en projectes d’acció social i en programes i polítiques públiques.
 • Elaboració de materials de sensibilització, guies, materials de formació, etc. en matèria de gènere, transversalitat de gènere, plans d’igualtat, violència masclista, metodologies d’inserció per competències.
Formació
Formació a professionals

 • Mòduls de formació en competències.
 • Metodologies d’acció comunitària.
 • Cursos de formació per a la inclusió de la perspectiva de gènere en l’àmbit dels serveis socials.
 • Projecte de formació virtual de perspectiva de gènere.
 • Cursos i tallers de perspectiva intercultural.
 • Abordatge integral de la violència masclista.
 • Violència masclista i interculturalitat.
 • Violència masclista en l’àmbit laboral.
 • Violència masclista en l’àmbit comunitari.
 • Societat, gènere, desigualtat i discriminació.
 • Coeducació i estratègies pel canvi.
 • Gènere i mercat de treball.
 • Capacitació d’agents d’igualtat.
 • Coresponsabilitat, usos del temps i conciliació.
 • Llenguatge i comunicació no sexista.
 • Gènere i mediació.
 • Gènere i emprenedoria.

*A mida: adaptem la durada, el temari i la metodologia d’impartició de cada acció formativa

Tallers i programes d’empoderament
 • Tallers de prevenció de les relacions abusives per a persones adolescents.
 • Tallers de sensibilització i prevenció de la violència masclista per a persones adolescents.
 • Tallers de desconstrucció dels mites de l’amor romàntic per a persones adolescents.
 • Tallers d’empoderament per l’equitat de gènere per a noies joves.
 • Tallers d’empoderament per prevenir la violència masclista entre el jovent.
 • Tallers d’empoderament i inclusió de dones.
 • Taller d’estratègies d’empoderament per a entitats i grups de dones.

*A mida: disseny de tallers a mida segons les necessitats del col·lectiu.

Gestió de serveis externs
CIRD Centre per la Igualtat i Recursos per Dones -  Barcelona

El CIRD és un servei municipal destinat a promoure la igualtat efectiva i real entre dones i homes basada en el respecte i l'equitat.

Serveis que ofereix el CIRD:

 • Informació, suport i assessorament tècnic especialitzat
 • Accions i recursos de formació i sensibilització
 • Difusió d'informació en matèria de dones, gènere i igualtat
 • Treball en xarxa amb organitzacions i entitats públiques i privades

SIAD Servei d’Informació i Atenció a les Dones -  El Prat de Llobregat

El SIAD és un servei d’informació i atenció a les dones, un punt de referència de les dones del municipi, un espai de trobada. Està dirigit a totes les dones del Prat i té com a finalitat potenciar els seus processos d’autonomia, contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere i donar resposta a les diferents demandes d’informació i atenció. Des de SURT oferim:

 • Atenció i assessorament en situacions de discriminació per raó
  de sexe.
 • Assessorament, orientació i una primera atenció en situacions
  de violència masclista.
 • Organització d’accions de suport en grup: espais de tertúlies,
  grups de suport i ajuda mútua.

SIAD Servei d’Informació i Atenció a les Dones Santa Perpètua de Mogoda

La regidoria d'Igualtat de Gènere i Promoció de les Dones posa al SIAD a l'abast de les dones serveis específics d'atenció, informació, orientació i suport personalitzat. La Regidoria esdevé un punt de referència per recollir, sistematitzar i canalitzar les demandes i necessitats de les dones del municipi, així com també donar suport al teixit associatiu femení. Des de SURT oferim:

 • Assistència psicològica gratuïta a dones que han patit situacions de violència de gènere a través d'intervencions individuals.
 • Acompanyament psicològic a  fills/es de dones ateses al servei i que presenten conflictes, abusos o malestar generat per l'entorn familiar.
Projectes realitzats

Pla Igualtat intern.  Ajuntament d’El Prat de Llobregat.  2014-15

Avaluació del pla Igualtat Montornès.  Diputació Barcelona.  2015

 Gestió XARXA NUST – Xarxa d’empreses Nous Usos Socials del Temps- Ajuntament de Barcelona Barcelona.  2013-2014

Agent d’igualtat de Gavà. Ajuntament de Gavà.  2013 -2014

Pla Polítiques de gènere intern. Consell Comarcal del Baix Llobregat.  2013-14

Pla de Polítiques d’Igualtat per a la Ciutadania Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona – Home, Diputació de Barcelona. 2011

Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Gavà. Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona – Home, Diputació de Barcelona. 2011

Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Molins de Rei. Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona – Home, Diputació de Barcelona. 2011

Assessorament per al suport a la Xarxa de Dones Emprenedores. Diputació de Girona. 2011

Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes. Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona – Home, Diputació de Barcelona. 2010

Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Terrassa. Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona – Home, Diputació de Barcelona. 2010

Dinamització del Procés Participatiu per la discussió del text de bases de la futura llei de drets de les persones LGBT i per a l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual, Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, Departament d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya. 2010

Assessorament per a la Dinamització de la Plataforma Vàlua. Ajuntament de Sabadell. 2010

Apoderament des de la perspectiva de gènere per a dones electes i/o directives d’entitats Públiques i Privades de la ciutat de Fez. Ajuntament de Barcelona. 2010

Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona – Home, Diputació de Barcelona. 2009

Estudi sobre el tercer sector de Sabadell. Ajuntament de Sabadell. 2009

Assistència tècnica al diagnòstic del Pla d’Igualtat. IMFE Mas Carandell (Reus). 2008

Proposta d’actuacions amb dones inserides en contexts de prostitució. Institut Català de les Dones. 2008

Proposta per la introducció de la perspectiva de gènere en el marc de la Xarxa d’Orientació Laboral. Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 2008