Acció Comunitària i Intercultural

L’àmbit de la intervenció comunitària integra una gran diversitat de programes i projectes que tenen l’objectiu comú d’impulsar processos de desenvolupament comunitari, especialment en contextos de diversitat cultural, que han d’incloure el conjunt de la comunitat, les persones autòctones i immigrades. Presten especial atenció als grups més vulnerables i incorporen en tota la metodologia un enfocament de gènere.

Des de l’àmbit acció comunitària, també es duen a terme els programes d’acollida, que tenen com a objectiu facilitar a les persones nouvingudes la incorporació en la societat d’acolliment, afavorir la competència intercultural de les persones i els professionals dels dispositius i serveis d’atenció, i promoure la cohesió social i la convivència intercultural entre persones de diferents cultures.

Acollida a persones nouvingudes
Els programes d’acollida tenen com a objectiu facilitar a les persones nouvingudes la incorporació en la societat d’acolliment. Moltes dones que arriben als programes de SURT són nouvingudes o han viscut situacions d’aïllament; per això, paral·lelament al seu procés d’inserció, es treballa el seu projecte personal mitjançant un pla confeccionat amb la dona que faciliti el seu procés d’adaptació i millori les seves competències professionals.

Els programes d’acollida tenen com a objectiu facilitar a les persones nouvingudes la incorporació i la inclusió en la societat d’acollida, afavorir la competència intercultural de les persones i professionals dels dispositius i serveis d’atenció, així com promoure la cohesió social i la convivència intercultural entre persones de diferents cultures.

Actualment estem gestionant el programa Noves famílies a Barcelona: acompanyament a la reagrupació familiar orienta i acompanya les persones que han sol·licitat la reagrupació familiar i el seu nucli familiar; al mateix temps, ofereix un espai de trobada perquè coneguin amb més detall els serveis i les entitats que des de l’Ajuntament de Barcelona treballen perquè el retrobament entre les persones que arriben reagrupades i les persones que ja hi són sigui una experiència enriquidora.

Programes d’acció comunitària
Programes comunitaris

Programes i projectes per desenvolupar plans de desenvolupament comunitari en diferents territoris i barris, desenvolupant diagnòstics socials i programacions comunitàries participatives.

  • Projecte d’intervenció comunitària intercultural Clot- Camp de l'Arpa
  • Projecte d’intervenció comunitària Intercultural Badalona Sud
  • Pla de desenvolupament comunitari del barri de la Ribera de Montcada i Reixac
  • Servei de convivència d’Horta-Guinardó

Xarxes comunitàries

Dinamització de xarxes ciutadanes per impulsar la participació en la resolució de les problemàtiques i els reptes de la pròpia comunitat.

  • Més per menys
  • Grans persones